İmplant

Diş implantları eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen vida şeklinde titanyumdan yapılmış doku ile uyumlu yapay kökler olarak tanımlanabilir. İmplantlar geleneksel kuron köprü protezlerine ve hareketli protezlere göre daha iyi bir konuşma, çiğneme fonksiyonu sağlarken estetik olarak doğal bir görünüm kazandırırlar.

İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?

• Çene kemiği erimesini durdurarak kemik kaybını önlerler
• Geleneksel protezlere göre daha iyi bir fonksiyon ve estetik
• Komşu dişlere zarar vermeden diş eksikliğinin giderilebilmesi
• Dişsiz hastalarda sabit protez yapımına olanak sağlaması
• Hareketli protezlerin tutuculuğunun arttırılması

Hangi durumlarda implant uygulanabilir? 

• Diş implantları genel olarak tek diş eksikliklerinde, birden fazla diş eksikliklerinde, tam dişsizlik durumlarında sıklıkla kullanılmaktadır.
• Tek diş eksikliklerinde diş kaybının olduğu bölgeye uygulanacak bir implant ile komşu dişlerin köprü protezinde olduğu gibi zarar görmesinin önüne geçilerek diş eksikliği tedavi edilebilir.
• Çoklu diş eksikliklerinde implant uygulamaları ile hastanın hareketli protez kullanmasının önüne geçilebilir.
• Ağızdaki dişlerin tamamının olmadığı durumlarda ise total protezler yerine oldukça konforlu olan sabit protezler kullanılabilir.

İmplantlar ile tedavi güvenli ve uzun ömürlü müdür?

Güvenli ve kaliteli bir implant ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar 1809'dan beri sürmektedir. Günümüzde piyasa da mükemmele çok yakın, 35 yıllık klinik takipleri bulunan implantlar olduğu gibi nispeten yeni implant markaları da bulunmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgiyi diş hekiminiz size verecektir.

Herkese implant yapılabilir mi? 

Kemik gelişimi tamamlanmış, sert ve yumuşak dokuları uygun olan herkese implant uygulanabilir. Kontrol altında olmayan önemli sistemik hastalığı olan bireylere ise hastalıklarının tedavisinden sonra implant uygulanabilir. İmplant uygulamaları için üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte büyüme gelişme çağını doldurmuş herkese yapılabilir.

İmplant yerleştirilirken acı duyar mıyım?

Uygun anestezi yöntemlerinin uygulanması durumunda hayır. Lokal anestezi ile işlem yapılabilmektedir. Genellikle implant'ın yerleştirildiği akşam duyulabilecek ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir. Bir çok hasta bu ağrının normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığını belirtmektedir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vak'alar da implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olursunuz.

Operasyonun süresi ne kadardır?

Operasyon süresi yapılacak implant sayısına, uygulanacak bölgeye ve ilave cerrahi işlem gerektirip gerektirmeyeceğine göre değişmekle birlikte yaklaşık 10-15 dakika arasındadır.

İmplant tedavisi hangi vak'alarda ne avantajlar sunar?

a) Alt çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip hastalarda implant tedavisi protezin tutuculuğunu artırdığı için şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

b) Üst çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı rahatsızlığa neden olabilmektedir. 

c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir.

d) Tek dişini kaybetmiş hastalar: Bu hastalar tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda olan hastalardır. Tek bir implant'ın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha estetik ve fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasına da neden olur.

İmplant yerleştirildikten ne kadar zaman sonra protez yapılabilir?

İmplantın 50 yıllık geçmişi göz önüne alındığında günümüze kadar ulaşan geleneksel prosedür, alt çene için ortalama 2 ay üst çene için 3 ay iyileşme süresi beklendikten sonra protez yapılmasıdır. Bu sistemde implantların başarı (tutma) oranı %98'dir. Ancak güncel çalışmalar implant vidasında yeterli sıkıştırma (tork) değerini yakalayabilirsek implant üstüne diş koyulabileceğini göstermiş ve yine aynı çalışmalar bu teknikteki başarı oranı'nın %90 olduğunu ifade etmiştir. O yüzden kliniğimizde yeterli tork değerini yakaladığımız implantların üzerine diş koyabiliyoruz. Yeterli tork değerinin yakalanmadığı durumlarda geçici bir protezle estetik ve fonksiyonunuz mutlaka iade edilir.

İmplantların üzerine protez nasıl yerleştirilir?

İmplantlar üzerine yapılacak protezler vakanın özelliğine göre değişik tipte olabilir. Yani bunlar kolayca temizlenmesi amacı ile hasta tarafından çıkartılabilecek şekilde olabileceği gibi ancak dişhekimi tarafından çıkartılabilecek şekilde de planlanabilir. Her iki planlamanın da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır ve sizin için uygun olan tasarımı hekiminiz tedaviniz başlamadan önce size anlatacaktır.