Çene ve Yüz Kırıkları

Kırık; kemiğin ani ve şiddetli bir kuvvet karşısında tam ya da kısmi olarak devamlılığını kaybetmesi olarak tarif edilebilir. Kırığın meydana gelmesinde; gelen kuvvetin şiddeti, yönü, geldiği bölgenin anatomik özellikleri, travmayı oluşturan cismin kesit alanı önemli rol oynar.