Kök Ucu Rezeksiyonu

Endodontik cerrahiler ile diş köklerini ilgilendiren enfeksiyon ve diğer patololojik kaynaklı lezyonların tedavisi amaçlanmaktadır. Bu tip operasyonlar genellikle enfekte diş kökünün ve kök ucu çevresinde oluşmuş iltihabi ya da patolojik lezyonun çıkartılması, kök ucunun kesilerek kök ucunun bir dolgu materyali ile tıkanmasını içerir.